Beauty New Conection - Info. Telefon +48 501 374 141|biuro@kosmetycznelasery.pl
/Polityka Prywatności
Polityka Prywatności 2018-06-13T10:54:23+00:00

Szanowni Państwo, Beauty New Connection sp.z.oo z siedzibą 43-100 Tychy ul. Zaręby 7,
mając świadomość znaczenia przetwarzanych danych osobowych, przykładamy najwyższą wagę do zapewnienia im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
Dane osobowe należą do kluczowych zasobów informacyjnych firmy i jako takim zapewniamy odpowiednią ochronę.

Wykonując obowiązki administratora danych, zapisane w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przedstawiamy informacje należne różnym kategoriom osób, których dane są przetwarzane w naszej firmie.

Korzystamy z możliwości zamieszczenia takich informacji na naszej stronie WWW także w celu wykonania obowiązku informacyjnego wobec osób, w stosunku do których forma bezpośredniego informowania osoby wymagałaby niewspółmiernie dużego wysiłku.

INFORMACJE DLA KONTRAHENTÓW

Firma Beauty New Connection sp z.oo informuje – zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

– Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Beauty New Connection sp.z.oo z siedzibą 43-100 Tychy ul. Zaręby 7

– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z zawarciem umowy, przy czym podstawę prawną ich przetwarzania stanowi fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

– Celem przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy, której przedmiotem jest kupno-sprzedaż produktów lub/i usług, a także doręczanie Pani/Panu korespondencji i prowadzenie marketingu produktów i usług, zaś w przypadku sprzedaży produktów lub usług administratora także obsługa posprzedażowa, w tym serwis i postępowanie reklamacyjne.

– Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji.

– Dane będą przechowywane także po wykonaniu umowy, a okres przechowywania danych będzie o rok dłuższy, niż okres wymagany przez przepisy określające obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji finansowej.

– Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

– Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy, zaś konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia umowy. Ponadto, na podstawie art. 21 ust.2 RODO, ma
Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby marketingu.